Bestuur der Spiritus Vitalis MCMXC

Dispuutsjaar 2022-2023

Voor algemene vragen of contact over kennismaken met SV:
Tel: 06-30758244
Marco van der Meer

Praeses
Voor contact over integraties, feesten of andere sociale aangelegenheden:
Tel: 06-13946902
Jop van Dongen

Ab-Actis
Voor contact over financiële zaken omtrent het dispuut:
Tel: 06-19484049
Jonas Oosterhoff

Quaestor
Contact

O.H.D. Spiritus Vitalis MCMXC
Leliestraat 8D
6211 EA Maastricht

info@spiritusvitalis.com

Bankrelatie: NL11 INGB 0007 3406 85
KvK: 402.055.91

Sluit Menu