Histoire du Spiritus Vitalis


In Maastricht huist de jongste universiteit van Nederland; Universiteit Maastricht (UM), voorheen Rijksuniversiteit Limburg (RL). Vanaf het begin heeft deze universiteit en deze studentenstad een aparte status binnen ‘de gevestigde orde’. De studentencultuur valt dan ook moeilijk te vergelijken met andere universiteitssteden wat betreft tradities en verenigingsleven. Maastricht kenmerkt zich door de aanwezigheid van slechts enkele (relatief kleine) verenigingen en een groot aantal onafhankelijke disputen. In 1990 was het aanbod niet toereikend; reden voor een viertal heeren om zelf een dispuut op te richten, wat de mogelijkheid bood eigen inzichten en opvattingen op een vernieuwende manier tot uitdrukking te laten komen.

Op 31 augustus 1990 richtten Noel Bauer, Mark Schoor, Erik Schreurs en Rik Rudzik het Onafhankelijk Heerendispuut Spiritus Vitalis MCMXC op. Hoofddoelstelling was/is de queeste naar de asymptotische benadering tot de ultieme geestelijke verrijking, geïnspireerd door Heeren als Rodin en Einstein, geholpen door relativiteit en gedachte. Deze uitgesproken doelstelling heeft in de loop van het bestaan van Spiritus Vitalis meerdere vormen aan weten te nemen en tot horizonoverschrijdende discussies geleid, hetgeen op zich al het succes van de oorsprong weerspiegelt.

De bewuste beperking van het aantal leden (momenteel dertien actief) zorgt voor een sterke betrokkenheid en een hechte band: al is het SV-gevoel een fenomeen dat geen gedwongen karakter kent, het is bij ieder gerespecteerd lid sterk aanwezig. De bron voor dit stukje collectiviteit binnen het zeer diverse gezelschap, is vermoedelijk terug te vinden in een onvoorwaardelijke instelling, waarvan de boodschap in de AP-riode vertolkt wordt; absoluut een geestelijke verrijking.

SV heeft zich door de jaren ontwikkeld tot een volwaardig dispuut met een goede naamsbekendheid binnen de Maastrichtse studentenwereld. Sinds een ruime tijd is Café de Boschpoort onze sponsor en iedere woensdagavond zijn wij hier dan ook te vinden, herkenbaar in onze ambergeel-zwart gestreepte dispuutstrui.

Sluit Menu